Träfasad

Som standard har vi liggande träpanel målad i den färg som just du vill ha.
Våra kunder väljer oftast vit eller röd till färg.

Liggande träpanel

Stående
träpanel